Gastlessen

Scholen kunnen een bijdrage vragen voor de inzet van gastlessen. Deze bijdrage bedraagt maximaal 800,- per school. In totaal kunnen zes scholen van deze regeling gebruik maken. De eerste zes scholen die aan de hand van hun jaarplan een aanvraag hiervoor indienen, ontvangen bovenop de vergoeding van € 500,- nog eens € 800,- extra. Na indienen van een kopie van de factuur wordt dit bedrag aan de school overgemaakt.

Hiernaast vindt u een aantal suggesties voor succesvolle gastlessen. Hopelijk krijgt u hiermee een goed beeld van hetgeen mogelijk is op dit vlak.