The Battle – TeamAlert

Met het project The Battle maakt TeamAlert leerlingen bewuster van de risico’s die zij lopen in het verkeer!

Projectomschrijving

Tijdens The Battle gaan twee teams strijden om de titel: “Baas in het verkeer!” De leerlingen gaan al acterend en improviserend aan de slag met verschillende thema’s over verkeersveiligheid. Ze beelden veilige en onveilige situaties uit, beantwoorden quizvragen en proberen samen een voornemen te formuleren die in het teken staat van verkeersveilig gedrag.

Het interactieve onderdeel ‘Tijdstrijd!’ speelt in op de reactiesnelheid. Door jongeren te laten zien in welke mate afleiding de reactietijd beïnvloedt, merken zij zelf welk gedrag gevaarlijk is binnen bepaalde verkeerssituaties.

Projectonderdelen:

Binnen het project zijn de volgende bewezen mechanismen voor gedragsbeïnvloeding opgenomen:

 • Interactieve kennisoverdracht
 • Herhaling boodschap
 • Implementatie-intentie
 • Sociale norm
 • Handelingsalternatieven
 • Reminders
 • Ervaringselement
 • Competitie-element
 • Peer-educatie

Voorbereiding:

 • Duur: 90 minuten, minimaal twee, maximaal drie sessies per dag
 • Deelnemers: minimaal 20 en maximaal 32 leerlingen per klas
 • Opbouwtijd: 45 minuten
 • Locatie: klaslokaal of theaterruimte
 • Aanwezig: één begeleidend docent

Contact:

TeamAlert verzorgt de uitvoering van het project van begin tot eind en evalueert de uitvoering na afloop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TeamAlert.

T: 030 – 2080920

E: projecten@teamalert.nl