Kapot van jou

Kapotvanjou_300Over sociale- en verkeersveiligheid: keuzes maken, grenzen stellen, verantwoording nemen…

Roy, Arwin en Mikkie. Drie vrienden. Gewone jongeren. Met gewone toekomstdromen. Ze beslissen graag over hun eigen leven. Eén foute beslissing echter kan fataal uitpakken…

Kapot van jou is theater dat jongeren raakt in het hart en ze aan het denken zet over hun keuzes in het leven. Over verkeersgedrag dat hier niet op zichzelf staat, het is een afspiegeling van het alledaagse sociale gedrag. De voorstelling is flitsend en interactief met een dramatisch einde; één van de vrienden overlijdt aan een verkeersongeval. TRAXX laat zien hoe je met dit verlies om kan gaan én hoe je onveilig gedrag tegen kan gaan.

Veilig Verkeer Nederland heeft TRAXX gevraagd deze voorstelling te maken, want helaas zijn verkeersongevallen nog steeds doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. Ze weten best hoe ze zich horen te gedragen in het verkeer, maar waarom gaat het dan toch nog vaak mis? Welke keuzes maken jongeren onder invloed van anderen, overmoed, onervarenheid, alcohol, drugs, hormonen? Welke rol speelt groepsdruk? En ben je alleen verantwoordelijk voor jezelf of ook voor een ander? Juist op deze leeftijd is het van het grootste belang deze moeilijkheden bespreekbaar te maken.

Klik hier voor meer informatie.