Kruispunt-S – TeamAlert

Met het project Kruispunt-S wil TeamAlert leerlingen bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer!

Projectomschrijving

Kruispunt-S is de kleine variant van Kruispunt waarbij de jongeren debatteren over hun eigen gedrag in het verkeer. Aan de hand van filmpjes en stellingen brengt een debatleider van TeamAlert een gesprek op gang over verkeersveiligheid. Tot slot formuleren de leerlingen een voornemen voor veilig verkeersgedrag en beargumenteren waarom, hoe en hoelang ze dit gaan volhouden. Met een competitie-element van drie verschillende korte spellen wordt de motivatie tot actieve deelname groter. Per vak kunnen er punten verdiend worden, waarbij er uiteindelijk een ‘winnaarsvak’ wordt uitgeroepen. Daarnaast kiest de jury de beste debater.

Het project Kruispunt-s beïnvloedt succesvol de gedragsfactoren kennis en intentie. Na afloop van het project beschikken de leerlingen over voldoende kennis om zelf bewuste keuzes omtrent verkeersveiligheid te maken. Daarnaast is er een positieve houding tot stand gebracht richting het vertonen van verkeersveilig gedrag.

Projectonderdelen:

Binnen het project zijn de volgende bewezen mechanismen voor gedragsbeïnvloeding opgenomen:

 • Kennisoverdracht
 • Self-persuasion
 • Implementatie-intentie
 • Sociale norm
 • Handelingsalternatieven
 • Reminders
 • Ervaringselement
 • Competitie-element
 • Peer-educatie

Voorbereiding:

 • Duur: 90 minuten, minimaal twee, maximaal drie sessies per dag
 • Deelnemers: minimaal 15 en maximaal 35 leerlingen per sessie
 • Opbouwtijd: 45 minuten
 • Locatie: Klaslokaal
 • Juryleden: minimaal twee en maximaal drie juryleden
 • Aanwezig: lege ruimte en stoelen

Contact:

TeamAlert verzorgt de uitvoering van het project van begin tot eind en evalueert de uitvoering na afloop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TeamAlert.

T: 030 – 2080920

E: projecten@teamalert.nl