Your Message – TeamAlert

TeamAlert maakt jongeren bewust van hun kwetsbare positie in het verkeer en het belang van veilig en sociaal gedrag!

Projectomschrijving

Tijdens Your Message gaan mbo-studenten aan de slag met actuele verkeersproblemen. De jongeren kiezen zelf een belangrijk verkeersonderwerp waar zij een campagneplan voor gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld afleiding, alcohol of fietsverlichting. Ze gaan aan de slag met een poster, slogan en gadget. Met het campagneplan moeten zij medestudenten overtuigen zich veiliger te gedragen in het verkeer.

Met het onderdeel ‘Stap op!’, een simulatievideo, brengen studenten de opgedane kennis direct in de praktijk. Door jongeren te laten zien hoe afleiding in het verkeer werkt, merken zij zelf welk type gedrag gevaarlijk is binnen bepaalde verkeerssituaties.

Projectonderdelen:

Binnen het project zijn de volgende bewezen mechanismen voor gedragsbeïnvloeding opgenomen:

 • Interactieve kennisoverdracht
 • Herhaling boodschap
 • Self-persuasion
 • Implementatie-intentie
 • Sociale norm
 • Handelingsalternatieven
 • Reminders
 • Ervaringselement
 • Competitie-element
 • Peer-educatie

Voorbereiding:

 • Duur: tussen de 90 en 120 minuten (afhankelijk van de duur van een lesuur op school)
 • Sessies: minimaal twee, maximaal drie sessies per dag
 • Deelnemers: minimaal 20, maximaal 32 leerlingen per klas
 • Opbouwtijd: 45 minuten
 • Locatie: klaslokaal
 • Aanwezig: begeleidend docent

Contact:

TeamAlert verzorgt de uitvoering van het project van begin tot eind en evalueert de uitvoering na afloop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TeamAlert.

T: 030 – 2080920

E: projecten@teamalert.nl