Beat the Street – TeamAlert

Met Beat The Street maken TeamAlert en Samsung jongeren bewust van de eigen rol in het verkeer en de risico’s van afleiding op de fiets!

Projectomschrijving

TeamAlert gaat op school in gesprek met jongeren over hun fietsgedrag. Door het vertonen van filmpjes via de Virtual Reality brillen van Samsung worden jongeren op uitdagende manier bewust gemaakt van gevaren in het verkeer en hun rol daarin.
Door het aanhalen van verschillende feitjes over fietsgewoontes, wordt gewerkt aan de sociale norm in de groep. Ook vergroot het de kennis van de jongeren. De VR-filmpjes geven inzicht in de eigen rol van jongeren in het verkeer. Daarnaast formuleren ze een persoonlijke, positieve gedragsintentie.

Projectonderdelen:

Binnen het project zijn de volgende bewezen mechanismen voor gedragsbeïnvloeding opgenomen:

 • Kennisoverdracht
 • Herhaling boodschap
 • Implementatie-intentie
 • Handelingsalternatieven
 • Vaardigheid oefenen
 • Ervaringselement
 • Serious game
 • Zelf-effectiviteit
 • Peer-educatie

Voorbereiding:

 • Duur: 6 uur (inclusief op- en afbouwtijd)
 • Opbouwtijd: 1 uur
 • Locatie: aula, kantine of auditorium
 • De school zorgt voor een ruime plek (8 x 6 meter) met 1 stroompunt
 • Team: zeven medewerkers van TeamAlert

Contact:

TeamAlert verzorgt de uitvoering van het project van begin tot eind en evalueert de uitvoering na afloop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TeamAlert.

T: 030 – 2080920

E: projecten@teamalert.nl