Studio Flits! – TeamAlert (Praktijkonderwijs)

Met het project Studio Flits! wil TeamAlert leerlingen uit het praktijkonderwijs bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer!

Projectomschrijving

Leerlingen uit het praktijkonderwijs leren door te doen. “Doen” staat ook centraal bij Studio Flits!. Het is van belang dat de jongeren een positieve houding tot stand brengen richting het vertonen van verkeersveilig gedrag. De klas wordt opgedeeld in drie groepen die langs drie onderdelen gaan.

Tijdens één onderdeel gaan de jongeren in gesprek over de eigen ervaringen in het verkeer. Op deze manier betrekken de leerlingen het project meer op hun eigen situatie en gedrag. Door aansluitende feitjes te geven, wordt het kennisniveau van de leerlingen verhoogd.

Het volgende onderdeel is het ervaringselement ‘Stap op’. Met het onderdeel ‘Stap op’, een simulatievideo, brengen leerlingen de opgedane kennis direct in de praktijk. Door jongeren te laten zien hoe afleiding in het verkeer werkt, merken zij zelf welk type gedrag gevaarlijk is binnen bepaalde verkeerssituaties.

Tijdens het derde onderdeel gaat een groepje aan de slag in de fotostudio. Met de foto’s beelden de leerlingen verkeerssituaties uit die als input dienen voor de te maken fotostrip.

Tot slot gaan de leerlingen aan de slag met het maken van de fotostrip en bedenken zij zelf teksten bij ieder plaatje in de strip. Als alle strips af zijn, worden deze besproken. Zo zijn de leerlingen op een interactieve manier bezig met verkeersveiligheid.

Projectonderdelen:

Binnen het project zijn de volgende bewezen mechanismen voor gedragsbeïnvloeding opgenomen:

 • Kennisoverdracht
 • Herhaling boodschap
 • Sociale norm
 • Handelingsalternatieven
 • Reminders
 • Ervaringselement
 • Peer-educatie

Voorbereiding:

 • Duur: 100 minuten; minimaal twee, maximaal drie sessies per dag
 • Deelnemers: minimaal 10, maximaal 16 leerlingen per klas
 • Opbouwtijd: 60 minuten
 • Locatie: drie lokalen, waarvan twee standaardlokalen en één ruimte van minimaal 6 x 5 meter. Bij voorkeur op de begane grond
 • Aanwezig: één begeleidend docent

Contact:

TeamAlert verzorgt de uitvoering van het project van begin tot eind en evalueert de uitvoering na afloop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TeamAlert.

T: 030 – 2080920

E: projecten@teamalert.nl