Veel sterkte!

Met de schooldeuren dicht hebben we er begrip voor dat de coranacrisis gevolgen heeft voor het geven van de online TotallyTraffic-lessen.

Zélf waren we ook genoodzaakt om geplande gastlessen en bijeenkomsten uit te stellen. We hopen dat jullie na opening van de scholen opnieuw mogelijkheden zien om leerlingen bewust te maken van de gevaren in het verkeer en hun eigen verantwoordelijkheid hierin. De TotallyTraffic modules blijven voor jullie beschikbaar en kunnen elk moment door jullie worden gebruikt.

Niemand weet hoe de (onderwijs)wereld er de komende tijd uitziet, dus laten we op dit moment nergens op vooruit lopen. Wij wensen alle scholen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden met invulling geven aan het onderwijsprogramma. En bovenal hopen we dat iedereen gezond blijft; voor degenen die ziek worden, veel beterschap toegewenst.