TT 2.0

TotallyTraffic versie 2.0 is ontwikkeld op verzoek van de TT-scholen: interactiever en bij de tijd. Sinds oktober 2016 kunnen Amsterdamse scholen met de vernieuwde versie werken. TotallyTraffic 2.0 is qua inhoud verbeterd. Daarnaast omvat TT 2.0 een complete digitale lesomgeving om de lessen via het digibord/beamer te geven. De online lessen bevatten onder meer (internet)filmpjes om de onderwerpen in te leiden.

TotallyTraffic bevat zeven lesmodules die ingaan op verschillende thema’s die relevant zijn voor de doelgroep. Bij deelname ontvangt u een unieke inlogcode waarmee u toegang krijgt tot de digitale lessen. Per post ontvangt u de bijbehorende docentenhandleiding.

De docentenhandleiding gebruikt u ter voorbereiding op de lessen. Iedere lesmodule bestaat in de basis uit drie verschillende lessen inclusief opdrachtbladen. De lessen zijn flexibel in te passen in het lesprogramma van de school en aan te passen aan de schoolspecifieke situatie. Elke module bevat verschillende filmpjes die verband houden met de leerdoelen zoals beschreven in de docentenhandleiding of in het leerdoelendocument.

Scholen zijn vrij in het kiezen van de modules die zij uitvoeren en het inpassen van deze modules in het lesprogramma. Wij streven ernaar dat scholen die deelnemen aan TotallyTraffic na één proefjaar, minstens twee verschillende modules uitvoeren in een schooljaar.

Door hiernaast op de modulenaam te klikken, krijgt u:

  • inzicht in de doelgroep van de betreffende module
  • extra lessuggesties om de bestaande les uit te breiden