4. Opfrissen verkeerskennis

Doelgroep: Leerjaar 2 tot en met leerjaar 4

Waarom relevant?

In groep 7 hebben de meeste leerlingen het theoretische verkeersexamen gehad. De kennis van de verkeersregels is daarna vaak afgezwakt. Leerlingen volgen de verkeersregels niet op en zien er het nut niet van in. Zij hebben niet in de gaten dat zij met hun eigen gedrag ook bijdragen aan de verkeersveiligheid. Het is goed om de verkeersregels weer eens op te frissen. Zeker omdat de leerlingen binnenkort de leeftijd bereiken waarop ze het rijexamen voor de brommer, auto of motor mogen gaan doen.

Het (eigen) belang van het juist toepassen van verkeersregels krijgt vaak minder aandacht. De leerlingen zien mede hierdoor vaak het nut van handhaving van verkeersregels niet in.

Extra lessuggesties:

Laat leerlingen een kennistest ontwerpen om te testen hoe het met de kennis van de verkeersregels van hun ouders gesteld staat. Probeer de leerlingen een ouderavond te laten organiseren waar het opfrissen van de kennis van verkeersregels van de ouders centraal staat.

Links

Onderstaande links geven een overzicht van verkeersregels in Nederland en het buitenland. Verschillen tussen landen kan ook een leuk thema zijn om in de klas te bespreken.

Hier vindt u de nieuwste verkeersregels in Nederland

Belangrijkste verkeersregels van verschillende landen in Europa

Test online uw verkeerskennis