6. Slim en veilig op de weg

Doelgroep: bovenbouw, vanaf klas 3

Waarom relevant?

Naarmate leerlingen ouder worden, krijgen zij steeds meer mogelijkheden om te reizen. Zij gaan meer op stap en op eigen gelegenheid erop uit. Waar zij eerder dichter bij huis bleven of weggebracht en opgehaald werden, gaan zij nu zélf verder reizen maken. Zelfstandig een dagje winkelen of naar een pretpark, maar ook naar feesten en festivals. Leerlingen hebben nog niet altijd de kennis en kunde in huis om een (veilige) route te plannen en verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aan te laten sluiten. In deze module gaat het om slim, duurzaam en veilig reizen.

Extra lessuggesties:

GVB biedt gratis een voorlichting voor brugklasleerlingen aan. De voorlichting van GVB heet Trammelant en bestaat uit twee lesuren voorlichting over (on)gewenst en (on)veilig gedrag in en rond het openbaar vervoer. Twee GVB-voorlichters komen langs op school om met leerlingen uit de brugklas te praten over openbaar vervoer en ervaringen uit te wisselen.

De les met de GVB-voorlichters bestaat uit een film, een quiz en een discussie. Aan het einde van de les krijgt elke leerling een stripboek met vragen en een pen mee naar huis. De docent kan de vragen uit het stripboek behandelen met de leerlingen. Het GVB levert het benodigde lesmateriaal: twee voorlichters, de film, stripboeken en pennen. Het enige dat de school hoeft te doen, is zorgen voor een lokaal met beamer en computer.

Klik hier voor meer informatie.

 

Links

Bekijk hier een filmpje van een vrouw die net niet wordt aangereden door een trein.

Onderstaande sites zijn in de lucht om veilig gedrag rondom het spoor te stimuleren.
Pazzup
NS luisteris