7. De jonge bestuurder

Doelgroep: jongeren vanaf 16 jaar/bovenbouw

Waarom relevant?

Vanaf 16 jaar kunnen jongeren hun brommerrijbewijs halen om een brommer of scooter te besturen. Ook mogen zij vanaf 16 jaar de zogenaamde brommobiels (kleine voertuigen met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur) besturen. De minimumleeftijd voor autorijden is in 2011 verlaagd naar 17 jaar. Jongeren kunnen nu vanaf hun zeventiende hun rijbewijs halen, maar mogen tot hun achttiende alleen onder begeleiding van een rijcoach een auto besturen.

Jongeren mogen dus vanaf hun zestiende voertuigen besturen. Op deze leeftijd zijn jongeren zich vaak onvoldoende bewust van de verantwoordelijkheden en verplichtingen die het besturen van een gemotoriseerd voertuig met zich meebrengt. Zij onderschatten de verandering in snelheid ten opzichte van de fiets. Ook het verschil in positie op de weg tussen een fietser en een brommer of auto is een moeilijke omslag voor de jongeren. Daarbij komt de toegenomen verantwoordelijkheid die een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig heeft ten opzichte van andere (zwakkere) verkeersdeelnemers. Jongeren beseffen vaak onvoldoende wat deze verantwoordelijkheden zijn. Deze module richt zich erop jongeren bewust te maken van de veranderingen die je doormaakt van voetganger/fietser naar bestuurder.

Extra lessuggesties:

Snorfiets op de rijbaan

De gemeente Amsterdam wil de snorfiets (daar waar nodig) van het fietspad af hebben. De gemeente kan zo in het gebied waar de snorfietsproblematiek het grootst is (binnen de ring A10 ten zuiden van het IJ) een zone instellen waar snorfietsers mét helm op de rijbaan rijden.

  1. Kunnen leerlingen redenen aangeven waarom de gemeente dit zou willen?
  2. Bespreek met de leerlingen wat zij van dit voorstel vinden? Waarom zijn zij voor- of tegen dit voorstel?

Er zijn twee redenen waarom Amsterdam snorfietsers van het fietspad wil weren:

  • De bereikbaarheid en mobiliteit van de stad komen in gevaar door de spectaculaire groei van de snorfiets op de nu toch al drukke fietspaden: het aantal snorfietsen in Amsterdam is sinds 2007 met 275% toegenomen tot een totaal van 30.000.
  • Snorfietsers zorgen voor veel hinder en onveiligheid op de Amsterdamse fietspaden: 81% van de snorfietsers overtreedt de maximumsnelheid van 25 km/u ondanks de forse handhavingsinzet van de afgelopen jaren.

Links

Jonge automobilisten zijn naar verhouding vaker bij een dodelijk ongeval betrokken dan de wat oudere automobilisten. Het hoge risico van jonge automobilisten komt zowel door gebrek aan ervaring als door factoren die samenhangen met de leeftijd. Bij deze laatste gaat het vooral om de hersenontwikkeling en om extra gevoeligheid voor de sociale omgeving en voor het effect van factoren als alcohol, drugs en afleiding. Wat de rijervaring betreft, schieten jonge automobilisten vooral nog tekort in hogereordevaardigheden zoals gevaarherkenning en afstemming van het risico op hun eigen kunnen. Lees hier meer over in de factsheet van SWOV.