Spelregels

Gratis materiaal inclusief een onkostenvergoeding voor TotallyTraffic

Een deelnemende school ontvangt de materialen voor de doe-het-zelflessen gratis. Tevens ontvangt de school van Verkeersplein Amsterdam een onkostenvergoeding van € 500,- in het eerste schooljaar dat deelgenomen wordt. Om deze onkostenvergoeding te krijgen moet de TT-school wél aan een aantal eisen voldoen. De projectcoördinator 12-18 toetst deze eisen in het eerste kwartaal na afloop van het schooljaar. Indien aan de eisen is voldaan, wordt de onkostenvergoeding aan de school overgemaakt.

scherm-vv
De vijf eisen voor deelnemende TT-scholen

Om in aanmerking te komen voor de onkostenvergoeding van € 500,-, moeten scholen positief scoren op de volgende vijf prestatie-eisen:

  1. Aanstellen van een verkeerscoördinator (VECO)
  2. Invullen van een TT-jaarplan, ondertekend door een directielid
  3. Uitvoeren lessen uit minimaal twee verschillende modules per schooljaar, bij voorkeur ingezet in twee verschillende leerjaren.
  4. Na afloop van de modules een evaluatieformulier invullen
  5. Aanwezig zijn op de jaarlijkse TT-scholen bijeenkomst om gezamenlijk met deelnemende scholen de aanpak te evalueren