Verkeersplein Amsterdam

Verkeersplein Amsterdam (VPA) is het loket voor alle verkeerseducatie op scholen voor kinderen en jongeren tussen 0 – 18 jaar in de gemeente Amsterdam.

Verkeersplein Amsterdam is een samenwerking van drie ervaren organisaties: ABC Onderwijsadviseurs, Edicta Onderwijsadvies en DTV Consultants. Gezamenlijk voeren zij een samenhangend programma voor verkeerseducatie uit, de Amsterdamse Verkeerslijn. Verkeersplein Amsterdam is hét aanspreekpunt voor scholen en ouders.

Persfoto 1 opening VerkeerspleinAmsterdam - Fotocredits Erwin Budding Photography -IMG_4595

Opening Verkeersplein Amsterdam

De Amsterdamse Verkeerslijn wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. De gemeente Amsterdam is opdrachtgever van Verkeersplein Amsterdam en biedt het educatieprogramma gratis aan.

Voor meer informatie over Verkeersplein Amsterdam, klik hier.

Verkeerseducatie in de Vervoerregio Amsterdam (exclusief Amsterdam)

Scholen en kinderopvang uit omliggende gemeenten die vallen binnen de Vervoerregio Amsterdam kunnen voor producten en projecten op het gebied van verkeerseducatie terecht bij de Vervoerregio Amsterdam. Meer informatie is te vinden op www.verkeerseducatiepunt.nl.

Verkeersplein Amsterdam