De Amsterdamse verkeerslijn

Het doel van de Amsterdamse Verkeerslijn is het ontwikkelen van een actief verkeersbewustzijn bij kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar oud. Verkeerslessen, verkeersprojecten, theoretische en praktische examens en betrokkenheid van ouders zorgen ervoor dat zij zich veilig en zelfstandig in het verkeer leren te begeven. De Amsterdamse Verkeerslijn verschaft inzicht in verkeerssituaties en maakt kinderen en jongeren bewust van de gevolgen van het eigen gedrag.

De Amsterdamse Verkeerslijn voor jongeren tussen 12 en 18 jaar

In het voortgezet onderwijs ontwikkelen jongeren zich snel en verandert hun houding en gedrag in het verkeer. Ze nemen meer risico’s, zijn geneigd regels met een korreltje zout te nemen en ervaren meer en meer druk vanuit hun vriendenkring. De school is meestal verder van huis dan voorheen en sociale activiteiten, zoals sportclubs, en een avondje uit, hebben tot gevolg dat zij zich vaker in het verkeer gaan begeven.

Verkeerseducatie in deze leeftijdsgroep vergt een specifieke aanpak, gericht op verantwoordelijkheid, veiligheid en sociale weerbaarheid. Verkeersplein Amsterdam biedt binnen de Amsterdamse Verkeerslijn TotallyTraffic aan.

Voor een overzicht van het volledige aanbod in de Amsterdamse Verkeerslijn, klikt u hier

De Amsterdamse Verkeerslijn wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam.

 

Verkeersplein Amsterdam